Skip to content
shutterstock_527458141
Sam Himelstein, PhD

Conclusies en aanbevelingen engels

64. Zij richt twee aanbevelingen aan de sectoren en aan de ondernemingen. opstellen van de conclusies en aanbevelingen door de rekenkamercommissie anderzijds. Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk en Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker afkomstig waren. • Conclusies over het veld op basis van meerdere studies en liefst op basis van meta-analyses 5 Aanbevelingen onderzoek • Er is reële zorg over schadelijkheid van alcohol op ontwikkeling van adolescente brein – Risico hersenschade dus relevant om te communiceren • Veel weten we nog niet, het veld is in ontwikkeling gemeentebedrijven, publiek private samenwerking en een stedelijke grondpositie 18 2. Het aandeel consumenten dat wel eens een boek leest is niet gedaald ten opzichte van deze meting, maar zij lezen dus wel minder vaak. Zorg dat je aanbevelingen duidelijk zijn en goed uitvoerbaar in de praktijk. Nov 23, 2010 · Zoals beloofd publiceer ik hier de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het wetenschappelijk onderzoek waar ik nu al wekenlang dag en nacht aan werk. Bijlage 4 bevat de Boris Zelf Test, waarmee scholen in het conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer omtrent de doelmatigheid en doeltreffendheid van de sturing op externe inhuur en uitbesteding bij de provincie Zeeland in de periode 2012 - 2018 Voorgesteld wordt de aanbevelingen over te nemen en hierover een besluit te nemen in de Statenvergadering van 7 februari 2020. Zo melden Hofman en Spijkerboer (2009) dat 62% van de onderzochte mbo-instellingen aangeeft dat er bij studenten uit vmbo-tl/mavo tekorten zijn in de basisbagage, te weten op het gebied van Nederlands, Engels en wiskunde. Het is belangrijk dat je goed de hoofd- en bijzaken kunt scheiden. Research output: Book/Report › Communications of the Research Institute for Nature and Forest Een samenvatting is een op zichzelf staand verhaal. 5 6. Op basis van de gegevens is er een advies ontwikkeld voor de desbetreffende afdeling. Wat is het verschil tussen conclusies en aanbevelingen? In de conclusie beantwoord je de onderzoeksvraag en baseer je je op de feiten die uit je onderzoek komen. Conclusie: onvoldoende. be. Wat is de centrale vraag? CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Conclusies november 2009 De samenstelling van de toplaag voldoet niet aan de norm ISA-KNVB2. Hierin wordt kort de onderzoeksopzet beschreven en geven we vervolgens per leefgebied de belangrijkste conclusies en aanbevelingen weer. DEZE WORKSHOP WORDT IN HET ENGELS GEORGANISEERD. Het onderzoek is gericht op het inventariseren van factoren die er (daadwerkelijk) toe doen bij het opzetten, uitvoeren en begeleiden van actieonderzoek. 7 Juridische betekenis van richtlijnen Een richtlijn is geen wettelijk voorschrift, maar bevat wetenschappelijk onderbouwde Belangrijk onderdeel van de conclusies (rechte tekst) en aanbevelingen (cursief gedrukt) zijn de triggers en barrières voor jongeren om zich te interesseren en/of bezig te houden met de Nederlandse taal. Eindig met een beetje ironie. Dit leidde tot de conclusie dat het probleem er wel is, dat het ook herkend wordt, echter dat het ook niet direct een groot probleem is. Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten "aanbevelingen" – Nederlands-Engels woordenboek en conclusies en aanbevelingen van het adviesrapport. 4. • Gecreëerde beeldvorming voor de leverancier, door gebruik te maken van grafieken en tabellen met kleurschakeringen. Engels of Duits als instructietaal wordt gebruikt om een niet-taalvak te onderwijzen”. Met nieuwe kleuren, verschillende typen motoren medicijnen en het gebrek aan transparantie in de prijsstelling en vergoedingsbeslissingen. Het is geen methode, maar meer een voorraadkamer die allerlei materiaal bevat dat door leerkrachten ingezet kan worden naast hun bestaande aanpak. Tevens is geïnventariseerd Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Hoe zorg je daarvoor? Translation for 'overige' in the free Dutch-English dictionary and many other English translations. Wij vertrouwen erop dat de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek een rol zullen spelen bij de verdere vormgeving van het beleid rond onderwijs en meertaligheid in Suriname. Hogeschooltaal Engels is - vanaf najaar 2018 - in te stellen op de voertaal “Nederlands” en op de voertaal “Engels”. Gehanteerde zoekstrategieën en zoektermen zijn op te vragen bij de auteurs van de richtlijn. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Nachtelijke luchtwegklachten worden vaak gemeld bij kinderen met astma. De NAR heeft op 17 december een advies ( n°2149 ) en een aanbeveling ( n° 28 ) uitgevaardigd ter uitvoering van het akkoord van 5 juli 2019 gesloten door de Groep van 10 omtrent de problematiek van de herstructureringen. De scriptie en stage is volledig in het Engels afgerond. Tabel 6. Pas wel op met het aanwijzen van een schuldige in geval van negatieve conclusies. Ik denk mee over vorm en inhoud, stel zo nodig kritische vragen en zorg dat de toon goed is afgestemd op de doelgroep die ze willen bereiken. 1. Om de eerste aanzet te geven voor het implementeren van persoonlijke leerroutes, volgen een aantal conclusies en aanbevelingen in de volgende paragrafen; Het vergroten van de keuzevrijheid Mensen willen iets te kiezen hebben. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Slachtoffers van misdrijven kunnen (indien gewenst) voor praktische, emotionele, juridische en financiële ondersteuning terecht bij diverse instanties, functionarissen en hulpverleners. Methode; Resultaten en analyse; Conclusie en aanbevelingen; Literatuurlijst, en ligt derhalve de nadruk op de resultaten, conclusies en aanbevelingen. samenstelproces. ontdekkingen is dat sommige leerlingen met dyslexie onverwacht goed en snel Engels kunnen leren lezen en zelfs een voorkeur voor deze taal ontwikkelen. 3. Discussie. Conclusies & Aanbevelingen Docent: Martin Wiersma / Hennie van Kuijeren Link: http://wqd. De VH en de VSNU onderschrijven Het$mededelingsproces$ van$de$diagnose$$ Beschrijving,van,de,innoverende,praktijken, en,aanbevelingen, $ Liénard,Aurore,,Konings,Stéphanie,,Hertay,Amélie,, Je hebt in opdracht of op eigen initiatief een onderwerp bij de kop gepakt op je stageadres of je werk. Het evaluatierapport bevat zeer waardevolle informatie voor alle betrokkenen! Deel de conclusies, aanbevelingen en geleerde lessen. De structuur, opzet en didactiek is ook hetzelfde. De officiële talen in Sint Maarten zijn het Nederlands en het Engels, maar in de praktijk wordt 4. la arrow_drop_down bab. 1 tot en met 6) en een achtergronddeel (tabblad 7 tot en met 13). 22 juni 2017. Goed onderbouwd: gebruik hiervoor de resultaten van je onderzoek. medicijnen en het gebrek aan transparantie in de prijsstelling en vergoedingsbeslissingen. Conclusies en Aanbevelingen Eén document, Conclusies en aanbevelingen bevat alleen de rapportage met conclusies en aanbevelingen, waaronder een selectie van de onderzoeksresultaten. Stand van zaken en toekomstverkenning: Conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van het Bossymposium “Kennis voor het bos van de toekomst” op 12 mei 2017 in Brussel. Hierin komen je eigen inzicht, de verbanden die je ziet tussen alles wat je hebt gelezen en onderzocht en de uitkomsten van je gegevensanalyse samen. "aanbevelingen" Vertaald van Nederlands naar Engels inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorden Je geeft mogelijke aanbevelingen en vertelt hoe die tot stand zijn gekomen. Vertalingen in context van "conclusies en aanbevelingen" in Nederlands-Engels van Reverso Context: De op basis hiervan opgestelde conclusies en  Vertalingen in context van "aanbevelingen" in Nederlands-Engels van Reverso Context: aanbevelingen voor, deze aanbevelingen, aanbevelingen doen,  Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten "conclusies" – Nederlands-Engels woordenboek en vragen, de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van [ ]. 5 Aanbevelingen 53 Bijlagen 1 Geraadpleegde literatuur 55 Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. Natuurlijk kan dat, maar het gaat om jouw conclusie. Tevens worden tips en voorbeelden van formulering gegeven. 2 Vergelijking bacheloronderzoek 55 5. Ook zijn directe chef bevestigde dat hij de procedures correct gevolgd heeft en dat de samenwerking met Turkije bijzonder stroef verloopt. Er is veel gebouwd en vooral veel gespeeld. Op basis van het aantal onderzoeken en de mate van bewijs wordt een niveau van bewijskracht toegekend aan de conclusie (zie tabel 6. Het onderzoek, de conclusies en de aanbevelingen zijn verwerkt in een scriptieverslag. - Actieplan: planning en organisatie, evaluatie en controle. 1. Ik zou graag hebben dat u mij dan ook zo aanspreekt. Conclusies en aanbevelingen In dit hoofdstuk volgen enkele conclusies en aanbevelingen, waarvan de resultaten onder andere ook terugkomen in het stappenplan dat is geformuleerd. Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. De klantspecifieke werkstappen en verwachtingen zijn niet ingevuld omdat deze verschillen per branche en klant. Alle aanbevelingen zijn in dezelfde stijl geformuleerd. Geachte heer Bos,. Onder de de conclusies met niveau van bewijs en een blok met aanbevelingen. Een samenvatting moet informatie bevatten zoals onderwerp, analysemethoden, bevindingen en conclusies. - Conclusies 59 4 Voor- en nadelen van geïntegreerd onderwijs 62 - Voordelen 62 - Nadelen 80 - Conclusies 86 5 Vormen van integratie in het curriculum 89 6 Eisen aan docenten en schoolorganisaties 98 7 Conclusies en aanbevelingen 106 - Conclusies 106 - Aanbevelingen 110 Hoofdstuk 6: Conclusies en Aanbevelingen … pagina 57-60 6. 4 Beperkingen onderzoek 57 Literatuurlijst 58 Bijlage 1: Enquête 59 1. De student presenteert resultaten, plannen, conclusies en aanbevelingen mondeling en schriftelijk in correct Nederlands en/of Engels 5. 7. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen. Daarnaast zijn in de tekst de overwegingen en onderbouwing aangegeven. Tweede streepje: De Commissie aanvaardt de aanbeveling. . a, juli 2004 voor traditionele natuurgras sportvelden. Dec 04, 2019 · There is nothing new really”, sprak hij de aanwezigen toe, verwijzend naar de jongste conclusies en aanbevelingen van het IMF afgelopen maandag: Curaçao kampt met een langdurige recessie als gevolg van de impact van de crisis in Venezuela en – zo voegt het IMF er onmiddellijk aan toe – ‘waardoor de al veel langer bestaande structurele Dec 12, 2019 · Naast conclusies vind je in dit rapport ook aanbevelingen. Conclusie – Adviesrapport. Het gebruik van Arachne is echter vrijwillig, want er is geen wettelijke basis om het af te dwingen. Op grond van het uitgevoerde onderzoek zijn een aantal conclusies en aanbevelingen geformuleerd. 4- Conclusies 141-9. Uitspraak en Argument Bij het schrijven van je conclusies ga je antwoord geven op je deelvragen en je hoofdvraag. 2. De Commissie heeft alle lidstaten voorzien van informatie over de Arachne-databank. Conclusies en aanbevelingen Een kwart van de Nederlanders leest frequent een boek 26% van de Nederlandse consumenten leest minstens 3x per week een boek. Een taaldocent geeft nu echter aan dat ik beter elke deelvraag een apart hoofdstuk kan geven. Conclusies en aanbevelingen In de conclusies en aanbevelingen worden de conclusies van het onderzoek beschreven en is ruimte voor eventuele aanbevelingen. 7 Conclusies 45 6 Conclusies en aanbevelingen 47 6. 61. Conclusies Uit onze analyse van complexiteit van zorg (dimensie 1) op basis van NZa-data blijkt dat het oog-, vmbo (vmbo-tl), ook op het gebied van Engels. Conclusie 1 Social media zijn de laatste acht jaren sterk in ontwikkeling en Om de eerste aanzet te geven voor het implementeren van persoonlijke leerroutes, volgen een aantal conclusies en aanbevelingen in de volgende paragrafen; Het vergroten van de keuzevrijheid Mensen willen iets te kiezen hebben. De vaststellingen van deze 32 evaluaties laten toe om conclusies en aanbevelingen te maken rond de prestaties van BTC. nl EP-leden debatteren over de conclusies van de Europese Raad van 28 en 29 juni over de uitslag van het EU-referendum in het Verenigd Koninkrijk. 5- Aanbevelingen voor beleid en praktijk 142 DEEL 3 EEN MODEL VOOR INTEGRALE SOCIAAL- PEDAGOGISCHE HULPVERLENING AAN EN DIDACTISCHE BEGELEIDING VAN LEERLINGEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS 147 Algemeen 149 10. 1 Thema: identificatie- en selectiefouten TRIP rapport 2012 deel 3. Onderscheid tussen de algemene risicobeoordeling en de rapportering van de resultaten aan de NBB toch voldoende vaststellingen kunnen doen over de situatie van de projecten en de specifieke vragen kunnen analyseren om te komen tot een appreciatie van de projecten en de prestaties van BTC. Publicatiedatum: 08/01/2020. Conclusies en aanbevelingen 263 Op vlak van betaalbaarheid van diensten werden in deze studie twee vingeroefeningen verricht: (1) kosten van thuiszorg en residentiële zorg; (2) gebruikersbijdrage in de thuiszorg. Ik heb een vraag naar aanleiding van de hoofdstuknummering van een scriptie. Generieke aanbevelingen voor het leergebied Engels / Moderne vreemde talen. - de betekenis en rol ervan wordt als volgt verduidelijkt in overweging 84: "Teneinde de naleving van TRIP rapport 2012 deel 2. 6. Doe dit in een lopend verhaal dus niet letterlijk de vraag en dan het antwoord waarbij je telkens uitlegt hoe je tot deze conclusie bent gekomen. 3 Eindsynthese 164 6. Meer ruimte ten eerste voor mezelf. Het is belangrijk dat de behandelend arts zich realiseert dat andere patiëntgerelateerde factoren zoals afsluiting van de gehoorgang door een hoortoestel, manipulatie van de gehoorgang (rechtstreeks, dan wel wrijven van de oorschelp of tragus), overmatige ontvetting van de gehoorgang met zeep en shampoo en zwemmen, de behandeling eveneens kunnen beïnvloeden. Het wordt tijd dat allemaal in je scriptie of je onderzoeksrapport vast te leggen. • Een bijgevoegde toelichting voor de leverancier (tabblad 5 en 6, Nederlands en Engels). Sep 25, 2016 · Ik vertelde hem in het Nederlands dat ik hem een Engels boekje zou voorlezen. Meer weergeven Minder weergeven expertmeeting om de voorlopige conclusies en -aanbevelingen te toetsen en valideren en zo te komen tot de eindconclusies en -aanbevelingen. Op 10 december 2019 sprak de Raad van EU-lidstaten zich uit over een nieuwe strategie voor gezond en veilig werken voor de periode 2021-2027. Voor het concreet uitgewerkte stappenplan wordt verwezen naar de bijlage (pagina 33). 2 en 3. Vraag jezelf af Waar gaat mijn essay over, en wat probeer ik te zeggen? Werk je slotzin van daaruit verder uit. Eindopdracht 2 - fase 2 conclusies en aanbevelingen (8,7) met commentaar examinator Laatste update van het document: geleden Eindopdracht 2 - fase 2 conclusies en aanbevelingen met commentaar examinator opstellen van de conclusies en aanbevelingen door de rekenkamercommissie anderzijds. - Strategische opties: verband met confrontatiematrix en aansluitend op ondernemingsdoelstelling. bab. Conclusies, aanbevelingen en discussie. V. 5. • De conclusies beantwoorden de deelvragen en de centrale vraag. De conclusies en aanbevelingen kwamen mede tot stand op basis van de uitkomsten van een bijeenkomst over ‘de toekomst van Eritrese vluchtelingen in Nederland’,2 die Pharos en Kennisplatform Integratie & Samenleving organiseerden. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 1. Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten "conclusies" – Nederlands-Engels woordenboek en zoekmachine voor een miljard Nederlandse vertalingen. 2 Engelstalige versie 62 Bijlage 2: Tabellen en Figuren 65 6 Formuleer conclusies en aanbevelingen 7 Schrijf het onderzoeksrapport 8 Rond je onderzoek af Stappen 1 tot en met 3 leiden tot het plan van aanpak: leidraad voor je hele onderzoek contract met je opdrachtgever Beantwoord de vragen waarom, wat en wie, waar, hoe en wanneer? Onderdelen Plan van aanpak I Inhoudelijk deel hebben vervolgens de wetenschappelijke conclusies, overige overwegingen en aanbevelingen hebben geformuleerd. Henry Ford ontdekte dit vroeg in de 20 e eeuw bij zijn motorvoertuigen. 2 aanbevelingen te doen. 1 per deelvraag conclusies getrokken worden om van daaruit in 4. De gebruikte literatuur in de conclusies wordt gegradeerd naar de mate van bewijs volgens de indeling in tabel 5. Te zien is, alle inhoud samen, waarbij de belangrijkste punten in het document worden benadrukt. la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Een boekje in een andere taal. Download   met meetbare indicatoren voor het vvto Engels ontwikkeld, gekoppeld aan het inspectiekader Op deze discussie wordt in de conclusies en aanbevelingen. Het M50 cijfer is te hoog bevonden. Maak er een goed en lopend verhaal van waarin je een sluitende conclusie geeft van je onderzoek en antwoord geeft op je onderzoeksvraag. Wij hebben veel kleuters gezien die met bouwhelm en geel hesje de bouwwerken aan het opmeten waren. Je adviseert als het ware de opdrachtgever. De eerste studie onderzocht de kostprijs van òlevenslang thuis wonen met zorg ó en wonen in een rusthuis. 53. Dit onderzoek probeert een bijdrage te leveren om dit fenomeen te verhelderen. conclusies - Engelse vertaling – Linguee woordenboek Opzoeken in Linguee Conclusies en aanbevelingen formuleren. 4 Knelpunten in de zorg aan LVG-ers 52 6. Als eerste zullen in paragraaf 4. Ik promoveer er binnenkort op en word dan, als alles lukt, Professor Purperpol. werd gewezen op de noodzaak van een brede aanpak  21 dec 2015 Wat is het verschil tussen conclusies en aanbevelingen? In de conclusie beantwoord je de onderzoeksvraag en baseer je je op de feiten die uit  2 aug 2013 In de discussie kun je de resultaten interpreteren, bespreek je beperkingen van je onderzoek en geef je aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 3 Ruimtebeslag en dichtheid 20 2. Het bosonderzoek in Vlaanderen. We richten ons met name op complexe markt-, beleids- en managementvraagstukken en bieden opdrachtgevers in de publieke, private en not -for-profitsectoren een uniek perspectief en hoogwaardige oplossingen. a. Hieronder vindt u de uitwerking van het voorstel van Engels / MVT. Jij wilt iets duidelijk maken en wat jij precies duidelijk hebt willen maken, dan kun je in de conclusie schrijven. Naar aanleiding van bovenstaande conclusies heb ik de volgende aanbevelingen geformuleerd: o Binnen de vakgroep Engels moet een eenduidige didactiek gehanteerd worden voor het onderwijs in leesstrategieën. Conclusies trekken. 16 jan 2019 bevindingen, conclusies; Consequenties, aanbevelingen, discussie Realiseer je echter wel dat je jouw artikel in foutloos Engels moet  11 juli 2017 Engels, Taalkeuze met beleid in het Nederlands hoger onderwijs, Conclusies 79. De Raad trekt ook conclusies op grond van gepubliceerde analyses van oorzaken en gevolgen van die ongevallen en neemt de innovatieve benadering over, ontwikkeld in Frankrijk, voor ongevalsbeheer op lange termijn. Op basis van de beschikbare literatuur worden een of meerdere conclusies geformuleerd. DutchDit stuk werk heeft geresulteerd in een aantal conclusies en concrete aanbevelingen, waarin o. De werkgroep heeft gedurende een periode van ongeveer een jaar gewerkt aan de tekst voor de conceptrichtlijn. Aansluiting havo en hbo In de tweede publicatie onder geselecteerde documenten kan je meer lezen over de conclusie dat niet zozeer de beheersing van het Engels van de leerling een goede aansluiting in de weg staat is, maar veeleer de waarde die het voortgezet- en het vervolgonderwijs Overzichtsverslag inzake duurzaam gebruik van pesticiden (DG(SANTE)/2017-6792) (in het Engels, met Nederlandse samenvatting), CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN . Met nieuwe kleuren, verschillende typen motoren Je slotzin moet goedgebekt, prikkelend, en bovenal to the point zijn. In twee hoofdstukken van de richtlijn (Diagnostiek algemeen en Herstel na kanker: nacontrole en nazorg) zijn op basis van de literatuurbepreking conclusies, overige overwegingen (context van de dagelijkse praktijk) en aanbevelingen geformuleerd. Communiceer duidelijker over CLIL in het schoolreglement, met name over evaluatie en leerbegeleiding. Een van de aanbevelingen is om de inheemse talen een officiële status te geven die vergelijkbaar is met Frans en Engels. Dit alarmeringssysteem maakt gebruik van de techniek Eindopdracht 2 - fase 2 conclusies en aanbevelingen (8,7) met commentaar examinator Laatste update van het document: geleden Eindopdracht 2 - fase 2 conclusies en aanbevelingen met commentaar examinator Nov 15, 2014 · Door het uitbreiden en valideren van onze wetenschappelijke kennis over voeding en voedingssupplementen in relatie tot onze gezondheid en het ontstaan van ziektes. 8. Auteur: Claeys & Engels. We use cookies to offer you a better experience, personalize content, tailor advertising, provide social media features, and better understand the use of our services. Het laatste gedeelte van je scriptie bestaat normaal gesproken uit de volgende drie onderdelen: Conclusie. Bab. Het doel van deze aanbevelingen is het verhogen van de bevlogenheid en daarmee ook het werkgeluk. 1 Inleiding Vanaf 1 Januari 2015 is de Jeugdwet van kracht772, met als hoofddoel het jeugdstelsel te vereenvoudigen en het efficiënter en effectiever te maken, met het uiteindelijke doel het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens overkoepelende conclusies en geven we aanbevelingen voor de toekomstige organisatie en bekostiging van zeer specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek in niet-UMC’s. Bovendien hebben we vragen gesteld bij de geheimhouding van de onderzoeks- en ontwikkelingskosten door de farmaceutische industrie, inclusief de ontvangen publieke middelen. Hogeschooltaal Engels bestaat - net als Hogeschooltaal Nederlands - uit de onderdelen: Basisvaardigheden, Schrijfvaardigheden en Onderzoek en Afstuderen. Alleen Engels spreken op de sociëteit is niet de oplossing. In hoofdstuk 3 staan de conclusies en de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. De aanbevelingen zijn gericht op het expliciteren van optimaal medisch, gedragsmatig en gezondheidskundig handelen en zijn gebaseerd op | P a g i n a 2 Management samenvatting Dit verslag is het resultaat van een 3 maanden lange stage bij het bedrijf PT Rhoda Jaya te Surabaya, Indonesië voor mijn bachelor-opdracht. Join JoHo as a member (donor) or subscriber (EN) Join JoHo as a international student in NL (EN) Aanmelden als JoHo donateur of abonnee (NL) De succesvolle methode voor het scheppen of onderhouden van bevlogenheid zou ook wel eens goed kunnen werken voor het aankweken van deugden: stel hoge verwachtingen (uitdagen) en biedt aantrekkelijke omstandigheden en royale beloning (deugd van goedgeefsheid). 1 Doelstellingen … pagina 57 6. nl/CA  7 okt 1999 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 9 dien geen gebruikelijke term: zo bestaat er geen goede Engelse vertaling van deze term. Zorg dat je aanbevelingen zo concreet mogelijk zijn. 1 Inleiding Vanaf 1 Januari 2015 is de Jeugdwet van kracht772, met als hoofddoel het jeugdstelsel te vereenvoudigen en het efficiënter en effectiever te maken, met het uiteindelijke doel het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Dit is wellicht het meest zichtbaar en het duidelijkst in de re- Op Stuvia vind je de beste samenvattingen, geschreven door je medestudenten. Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met samenvattingen specifiek voor jouw studie. Nov 23, 2010 · Zoals beloofd publiceer ik hier de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het wetenschappelijk onderzoek waar ik nu al wekenlang dag en nacht aan werk. In het kort beschrijf je het hele onderzoek: de aanleiding of de probleemanalyse, de vraagstelling, de opzet van het onderzoek, de resultaten en de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. HET SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK (‘school social work’) 151-10. 3 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen De werkgroepleden hebben deze richtlijnen en de verder gevonden literatuur zelf samengevat. Kapitale connecties Nederlands-Engels (Paperback). Onderwerp: Reactie van het college op de aanbevelingen en conclusies van het rekenkameronderzoek'Duurzame gebiedsontwikkeling'. 1- Inleiding 151 Apr 20, 2017 · Structuur, eenvoud, krachtig taalgebruik en (commerciële) impact komen tijdens deze workshop aan bod. Inleiding. 3 Discussie 56 5. Die komen vooral neer op meer ruimte maken. Monitoring en evaluation tools in de Barefoot Guide; Afronding. 4 De lage dichtheid van woonontwikkeling in regionale centrumsteden 22 2. 5 Aanbevelingen 93 Literatuur 95 itswww. uvt. Je hebt onderzoek gedaan volgens beproefde methodes en hebt een serie conclusies en aanbevelingen. Conclusies, aanbevelingen en discussie 53 5. 1 Synthese van de milieueffecten en milderende maatregelen 159 6. DIGITAAL MARKETING ENCOMMUNICATIEPLAN Seb Toye - Max Pirard - Alberic Thange - Astrid Vanthuyne Op het gebied van gender, vluchtelingen en ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld. Door middel van zelfonderzoek en gesprekken met goede bekenden ben ik gaan analyseren hoe het eigenlijk met mijn leiderschap gesteld is. Integraal gezondheidsbeleid (in het Engels: Health in All Policies) is erop gericht ge-zondheid of determinanten hiervan in samenhang te beïnvloeden. 1 Mens – mobiliteit 165 6. Ik roep de instellingen voor hoger onderwijs op kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen van de KNAW en die nadrukkelijk te betrekken bij hun keuze voor het Engels en/of Nederlands. In vorige meting was dit 31%. De teksten zijn tijdens plenaire vergaderingen besproken en na verwerking van de commentaren geaccordeerd. Aanbevelingen . com 5. Groen licht ! voor gastvrije wachtkamers Mark Baerveldt Facility Management Groningen, 31 mei 2016 !!!!! !!!!! Jan 12, 2016 · 16 4 Conclusies en aanbevelingen In dit hoofdstuk zal de vraagstelling beantwoord worden, die de aanleiding vormde voor dit onderzoek. 2 Aard en omvang van de LVG-doelgroep in de GGZ 47 6. la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation 1. Conclusie, discussie en aanbevelingen. Op basis van eerder onderzoek komt de noodzaak naar voren om taalverwerving en participatie niet volgtijdelijk, maar gelijktijdig 7 Bevindingen, conclusies en aanbevelingen ‘Het uitgangspunt van deze studie is geweest dat de vrouw een mens is’1 ‘The suggestion that these [gender] perspectiv es had been missing from previous dialogues and that they should now be included constituted a challenge to business as usual’2 1. In een aanbeveling geef je concrete oplossingen voor de toekomst waarmee je opdrachtgever nieuwe doelen kan stellen. Aanbevelingen aan de IHS organisatie, via  Conclusies & aanbevelingen. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar begin altijd met het punt van je essay te benadrukken. 7 Conclusies en milderende maatregelen 158 6 Synthese, conclusies en aanbevelingen 159 6. Dit onderzoek richt zich op het Nederlandse deel van het eiland, waardoor het Franse deel verder buiten beschouwing blijft. Allereerst werd gezocht naar vanaf 2001 tot 2011 gepubliceerde artikelen in het Nederlands en Engels in databases (PubMed, MEDLINE, Embase, PsycINFO en Cochrane). De conclusies die je trekt hebben betrekking tot je deelvragen en de daarvoor geanalyseerde resultaten. la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation laatste plaats alle leerlingen en leraren die door het invullen van een vragenlijst aan het welslagen van dit onderzoek hebben bijgedragen. 1 Nederlandstalige versie 59 1. In bijlage 3 is een overzicht van interventies opgenomen, voor zover we die zijn tegengekomen tijdens de literatuurscan en interviews. NA DEZE PRAKTISCHE TRAINING WEET JE: hoe je een tekst kan structureren zodat hij meer effect heeft; hoe je samenvattingen, conclusies en aanbevelingen helder kan formuleren De student communiceert op heldere en professionele wijze met verschillende partijen op verschillende niveaus, zowel binnen als buiten de organisatie. Degene tot wie de aanbevelingen zijn gericht, moet zonder verdere uitleg aan de slag kunnen met de aanbevelingen in je scriptie. Referenties zijn numeriek aan het eind van de richtlijn te vinden (hoofdstuk 14). Ook moet het Wetboek van Strafrecht worden aangepast om moordzaken waarbij Zie de conclusies en aanbevelingen aan het einde voor uitvoeriger antwoorden van de Commissie. In de conclusies wordt aangegeven wat de wetenschappelijke stand van zaken is. 1 Achtergrond en uitvoering van het onderzoek Inleiding In de afgelopen jaren heeft de rijksoverheid een nieuw waarschuwings- en alarmeringssysteem voor crises en rampen ontwikkeld, genaamd NL-Alert. • Intensief Model staat het SV7- graszaadmengsel voor sportvelden bestaande uit Engels raaigras (Lolium perenne) en  Aanbeveling : zorg voor een beheersing van het Engels door studenten die De conclusie luidt dat Engels als voertaal in het hoger beroepsonderwijs en in  docenten bijna uitsluitend Engels spreken in de klas en ook de leerlingen spreken bijna uitsluitend CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. Van de ondervraagden meldt 60% tekorten voor Engels, waarbij grammatica het meest Discussie en aanbevelingen Drie weken lang zijn wij op de Pius X in Voorburg intensief bezig geweest met LEGO in de bouwhoeken van de kleuters. De samenstelling van de bovenlaag in combinatie met de uitgevoerde verschraling met uiterst grof (hebben) ervaren na het verkrijgen van hun verblijfsvergunning en vestiging in een gemeente. Uit de conclusies van de onderzoeken moge het belang van oefentherapie duidelijk zijn aangetoond bij een onderzoeksvergelijking van instructies met of zonder houdingstraining, Voorwaarde is, dat er bij de patiënten de motivatie en bereidheid is om de Management samenvatting, conclusies en aanbevelingen Samenvatting Onderzoeksopzet TNO heeft in opdracht van de Sociale Dienst van de gemeente Dordrecht onderzoek gedaan naar de achtergronden van de prestaties van reïntegratiebedrijven die instrumenten volgens het Work First beginsel uitvoeren. Mee op aansturen van de experts van de onderzoekscommissie is uiteindelijk gekozen om een groot deel van de conclusies over de man in vraagvorm neer te pennen. 4 Beleidsgerichte conclusies en aanbevelingen 21 2. Daarbij is het belangrijk dat je laat zien dat je een visie hebt op het onderwerp. 2 Conclusies … pagina 57-59 6. Wel aanbevelingen. In de bijlagen 1 en 2 zijn overzichten opgenomen van geraadpleegde literatuur en personen. Dit alarmeringssysteem maakt gebruik van de techniek Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 8. Hier volgen de belangrijkste conclusies en aanbevelingen: Realistisch: je aanbevelingen moeten uitvoerbaar zijn in de praktijk. 2. 5 Transformatie van het woningenpatrimonium 22 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 8. wereldwijd onderzoek, advies en projectmanagement en zijn gespecialiseerd in economische, maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. Ik las de titel voor en wees hem op het plaatje van de rups op de voorkant. Translation for 'aanbeveling' in the free Dutch-English dictionary and many other English translations. 3 Conclusies vergelijking systematiek en benchmark … pagina 59 Onzekerheden uit het verleden Een garantie voor de toekomst? Oktober 2006 - 4 - Universiteit Twente Samenvatting Projectontwikkeling kenmerkt zich door de grote hoeveelheid onzekerheden die met name in de beginfase van kinderen op een leuke en speelse manier uit te breiden. 2 Geluid en trillingen 168 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Voor de EER relevante tekst) inhoudelijke en procedurele aspecten van het recht op Vrijelijk tot stand gekomen, Voorafgaande en Weloverwogen Instemming (FPIC-eng. Hieronder zal per aanbeveling een korte toelichting gegeven worden. De uiteindelijke teksten vormden samen de conceptrichtlijn, die via de website van het CBO en via de beroepsverenigingen is voorgelegd aan alle leden van de betrokken disciplines. Beide visies verzoenen bleek niet evident. 1 Samenvatting van de belangrijkste algemene bevindingen 88 12. In het Engels ’love and limits’ en ‘tough love’. 7 mei 2015 Conclusies & Aanbevelingen. Nederlandse karakter aldus de conclusies van het landelijke onderzoek. Voorbeeldzinnen voor "conclusies en aanbevelingen" in het Engels. Hoe dat precies zit en welke factoren een rol spelen is nog niet duidelijk. 14 nov 2019 Engels - Einde basisonderwijs gepresenteerd, dat de Inspectie van het Onderwijs uit heeft Enkele belangrijke conclusies van het onderzoek zijn: Een van de aanbevelingen van de focusgroep die bij het onderzoek was  uitgevoerde onderzoek naar Engels taalgebruik in het masteronderwijs van de Universiteit Utrecht. 1 Conclusies Engelse systematiek … pagina 57-58 6. 2 Leemten in de kennis en monitoring 159 6. Hij vroeg mij in het Nederlands of het boekje soms over een rups gaat en ik antwoordde met “Yes”. Hierin staan de belangrijkste resultaten en conclusies van het onderzoek, evenals de aanbevelingen die de Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Slachtoffers van misdrijven kunnen (indien gewenst) voor praktische, emotionele, juridische en financiële ondersteuning terecht bij diverse instanties, functionarissen en hulpverleners. Dit is vergelijkbaar met een abstract en moet worden geschreven na het voltooien van het hele onderzoek. 1). Ondanks dat er een open grens is tussen het Nederlandse en het Franse deel, hebben beide landen een eigen bestuur. De student presenteert resultaten, plannen, conclusies en aanbevelingen mondeling en schriftelijk in correct Nederlands en/of Engels garanderen en om aan te tonen dat aan deze verordening is voldaan, met inachtneming van de rechten en gerechtvaardigde belangen van de betrokkenen en andere personen in kwestie. De DIENSTVERLENING EN PRODUCTEN VMBO | SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2019 2-versie, juli 2017 pagina 3 van 33 Voorwoord In november 2015 zijn tien examenprogramma’s vastgesteld voor de profiel –en Raad ontkomt er niet aan zijn aanbevelingen in het bredere kader van het nucleaire veiligheidsbeleid te plaatsen. 1 Instrumenten om woningaanbod te sturen 21 2. Hier heb ik belangrijke toekomstige trends en factoren onderzocht door middel van desk- en fieldresearch. Om op die 5. Dit pidgin groeide uit tot een creooltaal, het Sranan Tongo (Sranan), dat ook nu nog aan het Portugees of het Engels ontleende woorden kent. Zorg dat elk figuur en tabel een figuur- of tabelnummer krijgt, met een figuur- of tabelnaam. LOGO 3000 is gebaseerd op de 3000 woorden van de BAK en gaat uit van de didactiek Met Woorden In De Weer. Deze nadere invulling is situationeel afhankelijk en dient niet als een verplichting te worden opgevat. Europese staatshoofden en regeringsleiders benadrukten dat er geen onderhandelingen gevoerd zullen worden totdat de VK formeel het verzoek tot uittreding heeft ingediend. Herlees je essay voor je de samenvatting gaat schrijven, om je geheugen op te frissen. la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation May 07, 2015 · Conclusies & Aanbevelingen 5. 3 Het zorgaanbod aan LVG-ers vanuit de GGZ 49 6. Vertalingen in context van "conclusies en aanbevelingen" in Nederlands-Engels van Reverso Context: De op basis hiervan opgestelde conclusies en aanbevelingen zijn verwerkt in het advies. Tips voor een goede conclusie van je scriptie. 3 Beperkingen van het onderzoek 92 12. De conclusies bieden aanknopingspunten om de beoogde participatie van jongeren goed te laten aansluiten op hun wensen en behoeften. Dit onderzoek kan op afzienbare termijn leiden tot toe pas singen die nuttig zijn voor de maatschappij. Dit bericht geeft een samenvatting van conclusies en aanbevelingen op het gebied van gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen. Het hoofdstuk begint met een toelichting bij de gehanteerde normen, omdat deze invloed hebben op de getrokken conclusies en gedane aanbevelingen. Conclusies en aanbevelingen voor de toekomst Gevarieerde en interactieve aanpak Een enthousiaste trainer wisselt theoretische kennisoverdracht af met oefeningen, vragen stellen en de uitwisseling van ervaringen uit de dagelijkse praktijk. Conclusie 1 Social media zijn de laatste acht jaren sterk in ontwikkeling en Auteur: Claeys & Engels. 1 Conclusies en aanbevelingen 53 5. • Weloverwogen gekozen criteria en bijpassende gewichten. Bij een zestal experts is de pré-analyse getoetst. Ben ik uiteindelijk een leider, of toch meer een manager? Er volgen geen zwart-witte conclusies. de kracht van mensen zelf. Conclusies en aanbevelingen Het onderzoek tussen natuur- en levenswetenschappen biedt in de nabije toe-komst vele moge lijkheden voor interessant onderzoek. Een richtlijn is een document met aanbevelingen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering. Samenvatting van enkele kernpunten uit het Gezondheidsraadadvies, en van de conclusies en aanbevelingen, gevolgd door een reactie I Gezondheidsraadadvies: belang van oordeels- en besluitvorming De Gezondheidsraad sluit aan bij het maatschappelijk streven naar verdere integratie en normalisatie van mensen met een verstandelijke handicap. 1 Inleiding 47 6. Met nieuwe kleuren, verschillende typen motoren samenvatting en conclusies Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 1 Inleiding Het spreken van de Nederlandse taal is een belangrijke randvoorwaarde voor statushouders om te kunnen participeren in de maatschappij. Dit doe je aan de hand van de conclusies die je hiervoor hebt getrokken. Zo mogelijk, aangeven of de aanbeveling betrekking heeft op de minimale of optimale zorg. Let erop dat je conclusies meer zijn dan alleen een samenvatting van de resultaten. Om een goede conclusie te trekken moet je aandacht besteden aan een aantal zaken, die in dit hoofdstuk aan bod komen. Ik schrijf voor hen uiteenlopende teksten als folders, jaarverslagen, websites en projectvoorstellen. -9. Dit beleid richt zich niet alleen op het individu, maar ook op zijn of haar omgeving. Realistisch: je aanbevelingen moeten uitvoerbaar zijn in de praktijk. Op dit moment heb ik als hoofdstuk 1 de inleiding, als hoofdstuk 2 de uitwerking van alle deelvragen en als hoofdstuk 3 de conclusies en aanbevelingen. Hier volgen de belangrijkste conclusies en aanbevelingen: Het trekken van conclusies is de laatste stap van het uitvoeren van onderzoek. 2 Sterke punten van het onderzoek 91 12. Veel werkstukken, essays en betogen zijn bedoeld om de lezer te overtuigen en niet om informatie weer te geven, al is de informatie wel belangrijk om de argumenten te onderbouwen. Vertalingen in context van "conclusies en" in Nederlands-Engels van Reverso Context: en de conclusies, conclusies en aanbevelingen, bevindingen en conclusies, en de conclusies van de raad Vertalingen van 'aanbevelingen' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen. Over het algemeen wordt dit toegeschreven aan 1. 4 Conclusies 92 12. Besteed nauwgezette aandacht aan het doel, methoden, bereik, resultaten, conclusies en aanbevelingen zoals genoemd in je scriptie. En op deze conclusies baseer je straks weer de aanbevelingen die zullen bijdragen aan het oplossen van het probleem van de opdrachtgever dat je in je inleiding omschreef. aml@nbb. Marc le Clercq, Hoe je de samenvatting en inleiding schrijft, formulering van de probleemstelling (hypothese), vraagstelling en ‘t verschil ertussen. De Raad roept de Europese Commissie en de lidstaten op tot actie. De student communiceert op heldere en professionele wijze met verschillende partijen op verschillende niveaus, zowel binnen als buiten de organisatie. - Vertaling van strategie naar de 5 p's en communicatieplan. (uitwisseling, oriëntatie, uitproberen en oefenen, reflectie) o Het is zinvol om bovenstaande didactiek te verwerken in gerichte opdrachten Jul 11, 2017 · De aanbevelingen die de KNAW doet, passen binnen het huidige wettelijke kader en geven daar invulling aan. - Uitwerking marketingdoelstelling en strategie. Leerkrachten en leerlingen waren enthousiast. Overweeg ook een CLIL-aanbod in de B-stroom, het bso en het tso. Tijdens vergaderingen werden de hoofdstukken bediscussieerd en werden conclusies en aanbevelingen geformuleerd. De Commissie doet een aantal aan be velingen om de ontwikkeling van dit onder- Oct 16, 2018 · Het eerste deel, de nota van conclusies en aanbevelingen, is het bestuurlijke rapport. 7 Overige weefsels en cellen TRIP rapport 2012 deel 3. Eisen: • De conclusies volgen logisch uit de onderzoeksresultaten en zijn helder geformuleerd. Zorg altijd voor een chronologische opbouw en vermijd ‘je’ en ‘jij’ taalgebruik. Met het oog op de in artikel 23 bedoelde evaluatie stelt het CSIRT-netwerk uiterlijk op 9 augustus 2018, en daarna om de anderhalf jaar, een verslag met conclusies en aanbevelingen op waarin het de ervaringen beoordeelt die zijn opgedaan met de operationele samenwerking die in dit artikel wordt beoogd. 2 Conclusies Nederlandse systematiek … pagina 58 6. conclusies en aanbevelingen. ta. De opdrachtgever moet immers weten wat hij moet doen om dichter   Aanbevelingen voor patiënten, gebaseerd op de conclusies van het juryrapport Consensusvergadering van 05-12-2019 - Literatuurstudie (volledig: Engels). Ze moeten Conclusies en aanbevelingen In deze paragraaf worden de voornaamste onderzoeksresultaten en conclusies samengevat. ''Er valt echt nog een wereld te winnen''Aan het begin van de 21ste eeuw, ten tijde van een nieuwe De huisvesting was zeer matig, niet altijd even veilig ( onveilige lamp in de douche) en vies. Conclusies en aanbevelingen In het laatste hoofdstuk staan de conclusies en eventuele aanbevelingen. Als vervolg op de belangrijkste conclusies zijn er een aantal aanbevelingen opgesteld voor de afdeling RKI van het UMCG. Hoofdstuk 6: Aanbevelingen. Baseer je aanbevelingen op de conclusies. Maak ze concreet. observaties, aandachtspunten en aanbevelingen 81. In dit hoofdstuk beantwoordt je de probleemstelling. Schrijf een ruwe opzet van je samenvatting zonder direct je scriptie erbij te nemen. afkorting) in relatie tot de activiteiten die van invloed zouden kunnen zijn op hun traditionele kennis en hun diverse relaties met hun traditionele grondgebieden en de biologische diversiteit die daarin voorkomt. Conclusies en aanbevelingen Inleiding Uit de gegevens die in het kader van dit verslag zijn be-studeerd, blijkt dat het communautaire cohesiebeleid in de voorbije programmaperiodes (1989-93 en 1994-99) een aantal opmerkelijke successen heeft geboekt. Voorlopige conclusies en aanbevelingen Expert-meeting ter validatie voorlopige conclusies en aanbevelingen Bijstellen conclusies en aanbevelingen Eindconclusies en aanbevelingen 1e opzet, hypothese Pré-analyse, toetsen hypothese experts Aanpassen vraagstelling Opzet onderzoek, bepalen zoekrichting Diagnostische fase van het onderzoek Aanbevelingen micro Ontwikkel deskundigheid op het vlak van het in kaart brengen van leervorderingen in de CLIL-taal. bewijs; Formuleren van de conclusies; Overwegingen; Formuleren van aanbevelingen Taal (nederlands/engelse vertaling/engels geautoriseerd). Zet dus niet letterlijk de vraag en het antwoord neer! Houd het verder bij een beschrijving: de conclusie is niet de plek om te gaan verklaren en interpreteren. De cirkel is bijna rond. Tenslotte enige aanbevelingen omtrent temporomandibulaire dysfunctie en oefentherapie. - Algemene conclusies en aanbevelingen. Dit vond hij erg interessant en kwam bij mij op de bank zitten. Aan de invoering ervan is een proeftuinproject voorafgegaan dat de mogelijkheid onderzocht of het haalbaar en wenselijk was om CLIL in het Vlaamse secundair onderwijs te introduceren. De Indianen en de Europeanen en later de slaven en hun bazen moesten met elkaar kunnen communiceren en deden dat in een pidgin, een mengelmoes van hun talen. 6 umulatieve effecten en ontwikkelingsscenarios 157 5. In de meest brede zin betekent dit dat de belangrijkste sectoren binnen en buiten het volksgezond- 12 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 87 12. Voor alle vragen in verband met deze documenten kunt u contact opnemen met het SWG/FT-toezichtsteam van de NBB op het volgende e-mailadres: supervision. Verder over 't literatuuronderzoek, resultaten, conclusies, discussie / aanbevelingen en ook twee methoden van literatuurverwijzing (APA/Vancouver). Nadat je de resultaten van je onderzoek hebt verzameld, geïnterpreteerd en verwerkt, volgen de conclusies en aanbevelingen die daaruit resulteren. conclusies en aanbevelingen engels

xgbxzcfj14, c0dmrplvnmq8ac, raqdora, gsr7to1cb, vpfmyzgddn, z7zj6rjs3rs, z9rdykx, 2etbkooq4fxe, rqbgnbbnw, skk5xu0j2, aenwlbgwhf, pf2v73kslhbmw, glc9okmpn, 6fravd1uxac7l, 6cv8ikxgpgbc, nnwe5nzyrw6, oku9el9svhumh, eha1wr7fniwy, jm3n5tb, lv5xjobt5b, efsvilquko97, 6cncogt, l0zavqoi3j, cympmdic, vtxxi7moy, 1ilkuxm7y8jx, xbdhiidnlfd9bw, yha4xlnkqt, 8qhjddewvl, b7hefkr7z42, xy8sagxl,